Adatkezelési tájékoztató

rendezvényeken nyújtott DJ és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelésről

 

  1. Adatkezelő

Név: Tósoki János egyéni vállalkozó („Adatkezelő”),

Székhely: 2113 Erdőkertes, Losonci utca 48.

Nyilvántartási szám: 50003376, Adószám: 67289181-1-33

Telefonszám: +36 30 531 8721, Email cím: info@eskuvospecialista.hu

Tevékenysége: Hangosítás, előadó-művészeti tevékenység (zenei)

 

  1. Adatkezelés egyéb szereplői

 

Név

Székhely

Elérhetőség

Adatkezelési tevékenység

Summa-Mega Bt.

8649 Balatonberény, Petőfi Sándor utca 13.

Email: balint.mayer@summa-mega.hu

Könyvelési tevékenység biztosítása a Rendezvényszolgáltatás nyújtása során.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Telefonszám: +361 428 5100

Email cím: nav_kozpont@nav.gov.hu, Adatvédelmi tisztviselő email címe: ki.sztf@nav.gov.hu

A NAV a számlázással kapcsolatos, Adatkezelőt terhelő adatszolgáltatási kötelezettség címzettje az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 257/G. § (1) bekezdése és 10. számú melléklete szerint.

Meta Platforms Ireland Ltd.

 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország

A Meta adatvédelmi tisztviselőjével itt léphet kapcsolatba.

Közösségi média profilok üzemeltetése a Rendezvényszolgáltatása referenciáinak közzétételével kapcsolatban, üzenetküldő szolgáltatás nyújtása az Érintett kapcsolatfelvétele és ajánlatkérése során. Az adatkezelésről a Facebook tekintetében itt, az Instagram tekintetében itt tájékozódhat bővebben.

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

A Google-el itt léphet kapcsolatba a Youtube-bal kapcsolatban.

YouTube videómegosztó platform biztosítása a Rendezvényszolgáltatás nyújtása során. További információ a Google adatkezeléséről itt érhető el.

Mixcloud Limited

275 New North Road, London, N1 7AA

A Mixcloud-al itt léphet kapcsolatba.

Ha Ön rákattint a Mixcloud Honlapba ágyazott linkjére, Adatkezelő Mixcloud zenei stream platformon létrehozott profilját érheti el és meghallgathatja Adatkezelő által létrehozott zeneszámokat. További információ a Mixcloud adatkezeléséről itt érhető el.

 

Név

Székhely

Elérhetőség

Adatfeldolgozási tevékenység

Websupport Magyarország Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefonszám: +36 1 700 2323

Email: info@mhosting.hu

Tárhelyszolgáltatás nyújtása a Honlap üzemeltetése során.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Telefonszám: +361 428 5100

Email cím: nav_kozpont@nav.gov.hu, Adatvédelmi tisztviselő email címe: ki.sztf@nav.gov.hu

Elektronikus számlakiállítás a Rendezvényszolgáltatás nyújtása során.

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

a)     Google Drive tárhelyszolgáltatás biztosítása a Rendezvényszolgáltatás nyújtása során (további információ itt érhető el),

b)     Google Analytics sütik elhelyezése a Honlapon (további információ itt érhető el).

  1. az adatkezelési tájékoztató tartalma

Adatkezelő a https://eskuvospecialista.hu/  honlapon („Honlap”), a közösségi média profiljain (Facebook, Instagram, YouTube; együttesen: „Közösségi Média Profilok”), esküvőkön és egyéb rendezvényeken nyújtott DJ, hang-és fénytechnika, hangosítás és egyéb rendezvény szolgáltatások („Rendezvényszolgáltatás”) során végzett adatkezelési tevékenységeiről tájékoztatja a Honlapra látogatókat, a Közösségi Média Profilokra látogatókat, a Rendezvényszolgáltatásra ajánlatot kérőket (utóbbi külön „Ajánlatkérő”), a Rendezvényszolgáltatás megrendelőit („Megrendelő”) és a Rendezvényszolgáltatással érintett rendezvények résztvevőit (együttesen: „Ön” vagy „Érintett”). Az Adatkezelő az alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi:

  1. Adatkezelési tevékenységek

            4.1.      Kapcsolattartás

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő és az Érintett közötti szóbeli vagy írásbeli kapcsolattartás.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az Érintett

·   neve,

·   kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma),

·   megkeresése során előadottak.

Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig; ennek hiányában az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 évig.

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

4.2.      Ajánlatkérés és ajánlattétel

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Rendezvényszolgáltatás feltételeinek meghatározása az Ajánlatkérő részére.

Az Adatkezelő jogos érdeke:

A megrendelések elősegítése és a Rendezvényszolgáltatás nyújtásának lehetővé tétele (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Az Ajánlatkérő

·   neve,

·   kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma),

·   kapcsolattartójának neve és kapcsolattartási adatai (ha az ajánlatkérő jogi személy),

·   által megjelölt rendezvény dátuma, helyszíne, létszáma és típusa,

·   ajánlatkérésében szereplő egyéb személyes adatok,

·   ajánlatkérésének azonosítószáma.

Rendezvényszolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlattételt követően 5 évig.

Az Ajánlatkérő  jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

4.3.      Rendezvényszolgáltatás nyújtása

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

A Megrendelő részére Rendezvényszolgáltatás nyújtása.

A Megrendelővel a Rendezvényszolgáltatás nyújtására kötött szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

A Megrendelő

·   neve,

·   kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma, lakcíme),

·   szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatainak tartalma, előterjesztésének helye és ideje, módja, azonosítószáma,

·   fizetési adatai, ideértve a bankszámlaszámot,

·   által kiválasztott Rendezvényszolgáltatás adatai (pl. helyszín, időpont, létszám, egyedi kérés).

Rendezvényszolgáltatás nyújtását követően 5 évig.

A Rendezvényszolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatok kiállítása.

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek.).

A Megrendelő számlázással kapcsolatos adatai és könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok.

A számviteli bizonylatok keltétől számított 8 év.

 

 

4.4.      A Rendezvényszolgáltatás referenciáinak közzététele

Adatkezelő a rendezvényeken fényképeket és videókat készíthet. Az egyedi ábrázolású fényképeket és videókat az Érintett hozzájárulása esetén, a nem egyedi ábrázolású fényképeket Adatkezelő jogos érdeke alapján közzéteheti a Honlapon és/vagy Közösségi Média Profiljain. Az Érintett Rendezvényszolgálatással kapcsolatos véleményét, értékelését Adatkezelő jogos érdeke alapján közzéteheti a Honlapon és/vagy közösségi média profiljain. Az adatkezelés részletei az alábbiak:

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

A Rendezvényszolgáltatás bemutatása a Honlapon és Adatkezelő Közösségi Média Profiljain (Facebook, Instagram, YouTube).

Az Adatkezelő jogos érdeke:

Adatkezelő ügyfélkörének bővítése, Rendezvényszolgáltatás népszerűsítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Az Érintett

·   képmása (nem egyedi ábrázolással),

·   neve, Rendezvényszolgáltatásra vonatkozó értékelése és véleménye.

A fényképeket az Adatkezelő készíti el.

Rendezvényszolgáltatás nyújtását követően 2 évig.

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az Érintett képmása, az Érintettet (is) ábrázoló videóban szereplő cselekménye (egyedi ábrázolással).

 

A fényképeket és videókat az Adatkezelő készíti el.

Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy ennek hiányában a Rendezvényszolgáltatás nyújtását követően 2 évig.

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Továbbá Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja hozzájárulásán alapuló adatkezelés tekintetében.

4.5.      Panaszkezelés

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Az Érintett által tett, az Adatkezelő adatkezelésével és a Rendezvényszolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálása és kezelése.

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, 1997. évi CLV. törvény 17/A. §).

Az Érintett

·   neve,

·   lakcíme,

·   panaszának előterjesztési helye, ideje, módja,

·   panasza, annak dokumentumai,

·   panaszára az Adatkezelő által adott válasz,

·   panaszának jegyzőkönyvi adatai (az Érintett aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, a panasz egyedi azonosítószáma),

·   panasza megválaszolásához szükséges személyes adatok, amelyeket a panasz vagy a panaszról felvett jegyzőkönyv nem tartalmaz.

Az Érintett panaszára adott válasz Érintetti kézhezvételét követő 5 év.

4.6.     Sütik honlapon történő alkalmazása

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Elengedhetetlen munkamenet sütik: a Honlap megfelelő működéséhez szükséges technikai háttér biztosítása.

 

Statisztikai (teljesítmény) sütik: Honlap használati szokások mérése, javítása.

 

Marketing (social media) sütik: Honlapon az Érintett számára releváns közösségi média szolgáltatói tartalmak megjelenítése.

Elengedhetetlen munkamenet sütik: az Adatkezelő jogos érdeke: A Honlap zavartalan működése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

 

Statisztikai (teljesítmény) sütik: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

 

Marketing (social media) sütik: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Elengedhetetlen munkamenet sütik: A Honlap használatával kapcsolatos azonosító adatok, pl. munkamenet azonosító, Érintett süti beállításival kapcsolatos adatok.

 

Statisztikai (teljesítmény) sütik: A Honlap használatával kapcsolatos szokásokra vonatkozó információ.

 

Marketing (social media) sütik: az Érintett hirdetésekkel és közösségi média szolgáltatással kapcsolatos preferenciái.

 

Elengedhetetlen munkamenet sütik: Adatkezelő süti tájékoztatójában megjelölt időpontig.

 

Statisztikai (teljesítmény) sütik: Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy Adatkezelő süti tájékoztatójában megjelölt időpontig. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos adatkezelésről további információ itt érhető el).

 

Marketing (social media) sütik: Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy Adatkezelő süti tájékoztatójában megjelölt időpontig.

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Továbbá Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja hozzájárulásán alapuló adatkezelés tekintetében. A sütik és azok működéséről részletesebben a sütik alkalmazásáról szóló adatkezelési tájékoztatóban olvashat, amely itt érhető el.

4.7.     az érintett adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos igények kezelése

Adatkezelés célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés időtartama

Az Érintett adatvédelmi  jogainak gyakorlásával kapcsolatos igények kivizsgálása és kezelése.

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

Az Érintett

·   neve,

·   lakcíme,

·   joggyakorlási kérelmének előterjesztési helye, ideje, módja,

·   joggyakorlási kérelme, annak dokumentumai,

·   joggyakorlási kérelmére az Adatkezelő által adott válasz,

·   joggyakorlási kérelmének egyedi azonosítószáma,

·   joggyakorlási kérelme megválaszolásához szükséges személyes adatok, amelyeket a kérelem nem tartalmaz.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a joggyakorlási kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, e természetes személy személyazonosságának megerősítése céljából kérheti a kérelmezőtől az ajánlatkérési vagy megrendelési azonosítójának számát, és a kérelmező email címére küldött egyszeri azonosító kód megadását.

Az Érintett joggyakorlási kérelmére adott választ követő 5 év, kivéve az Érintett személyazonosságának megállapításához szükséges információkat, melyeket az Adatkezelő nem őriz meg.

  1. Adatbiztonság

 

  1. Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő a Rendezvényszolgáltatás során igénybe vehető szolgáltatókat ajánlhat az Érintett számára, akiknek eseti jelleggel adatot továbbíthat. Az adattovábbítás lehetséges címzettjeiről Adatkezelő esetileg ad tájékoztatást.

 

Az Adatkezelő nem kíván személyes adatokat továbbítani az Európai Unión kívülre. Mivel azonban az Adatkezelő alkalmaz Európai Unión kívüli szolgáltatókat, az ő esetükben nem zárható ki, hogy személyes adatok az Európai Unión kívülre kerüljenek továbbításra. Az ilyen adattovábbítások esetén az Adatkezelő a GDPR V. fejezete szerinti garanciák közül a következőket alkalmazza az Európai Unión kívüli szolgáltatók esetében:

  1. Az Érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, másolatkiadási-, hozzáférési-, és tiltakozási jogával és visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását.

Ön jogosult visszajelzést kérni arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e személyes adatait és hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz: adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; a személyes adatok címzettjei, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén a továbbításra vonatkozó a GDPR 46. cikk szerinti ún. megfelelő garanciákról. az adatkezelés (tervezett) időtartamát; az Érintett adatkezeléshez fűződő jogai, jogorvoslati lehetőségei; az adatforrásokra vonatkozó információ.

Az Adatkezelő az Ön kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön által meghatározott formában (elektronikusan vagy papíron) rendelkezésére bocsátja. Az Adatkezelő a kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatokat,

Ha a személyes adatot az Adatkezelő nyilvánosságra hozta, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő egyéb személyeket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ön jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha

Az Adatkezelő a személyes adatok korlátozásakor a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve annak tagállama fontos közérdekéből kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett adatkezelés korlátozásáról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből eredő kezelése ellen. Ha ön tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ön jogosult hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Ha a fenti jogainak érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz fordul, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelme beérkezését követően legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme alapján meghozott intézkedésekről. Arról is ezen időtartamon belül kap információt, ha kérelmét az Adatkezelő nem tudja teljesíteni, illetve annak összetettsége, vagy a kérelmek mennyisége miatt több időt igényel a válaszadás. Ekkor a határidő legfeljebb két hónappal hosszabbítható meg.

 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése nem a hatályos adatvédelmi követelményeknek megfelelően történik, forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz az info@eskuvospecialista.hu e-mail címre vagy postai úton a 2113 Erdőkertes, Losonci utca 48. cím elérhetőségeken. Adatkezelő jogsértés esetén mindent megtesz, hogy orvosolja a sérelmét és helyreállítja az adatkezelés jogszerű állapotát. Emellett Ön

Honlap

https://naih.hu/

E-mail

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám

+36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391-1493

Székhely, levelezési cím

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9.

  1. egyéb rendelkezések